Monday, December 2, 2013

Đã khắc phục lỗi Database tối ngày 01/12/2013

Do bị lỗi Database trên server của Mắt Bão nên tối ngày 01/12/2013, truy cập vào http://hopamchuan.com gặp trục trặc.

Hiện tại (sáng 02/12/2013) kỹ thuật bên Mắt Bão đã xử lý xong sự cố nên website đã hoạt động lại bình thường.

No comments:

Post a Comment